Gratis levering mellom Uvdal og Oslo i hele 2024

En gjeng glade fjellbønder fra Uvdal

Bak Uvdalsbonden står fire bønder og deres gårder. Den flotte naturen og mattradisjonene i Uvdal inspirerer og forplikter. Derfor vil vi produsere mat med en driftsform som er best
mulig for dyrene, naturen og matkvaliteten.

Gro & Atle

på Spikketrå

Spikketrå gård ligger fredelig til, med flott turterreng og fjellet som nærmeste nabo. Primærdriften har vært sau siden Gro’s bestefar bygde nytt fjøs i 1965. I 2015 overtok Gro gården som odelsjente, og i dag drives den sammen med mannen, Atle.

Lam og sau fra Spikketrå får godt stell, går fritt og beiter på Hardangervidda hele sommeren. Saueflokkene har sine egne områder på vidda hvor det er god tilgang på vier, fjellrapp, gress og friskt vann.

Urda & Johan

på Søre Brøstrud

Urda og Johan driver Søre Brøstrud gård og produserer økologiske produkter av melk samt kjøtt av gris og gamle norske storferaser.

– Vi fokuserer på dyrevelferd og naturlig kosthold for våre dyr – noe vi mener gjør at melk og kjøtt smaker ekstra godt!

Mai Reidun

på Nord Sønstebø

Nord Sønstebø er en liten gård i Uvdal som i dag drives av Mai Reidun og hennes mann Staale.

– Vår angusbesetning går på sommerbeite i høyfjellet ca 1000 – 1300 moh, og stortrives der. Vi har også en lamaflokk, som beiter hjemme på gården.

Anne Karin

Hardangervidda Opplevelser

Anne Karin og hennes mann Geir holder til på Nordre Presterud gård i Uvdal; et steinkast fra Hardangervidda Nasjonalpark

Gården drives i dag av eldstesønnen Henrik og svigerdatter Ada, med ca. 80 vinterfôra sauer som beiter på Hardangervidda sommerstid.

Anne arvet 6 fiskevann på til sammen ca. 7 500 mål på Hardangervidda i 2019, hvor det årlig fiskes opp ca 2 tonn fjellørret.

Vårt engasjement

Jordbruk og husdyrbruk i fjellområdene er framtidsretta, og vi mener at det er viktig å produsere mat på norske ressurser. Vi liker å vite hvilke bord dyra våre havner på, og ønsker å gjøre det enkelt å handle mat rett fra bonden.

Lange tradisjoner

I Uvdal kan historien tas, luktes og smakes på. I tillegg til flere bevarte middelalderbygninger enn noe annet dalføre i Norge, var området i mange hundre år et av de viktigste knutepunktene mellom Øst- og Vestlandet.


Tradisjonsmaten i Uvdal eksisterte lenge fra kjøkken til kjøkken gårdene imellom, men i senere tid har et kulinarisk skattekammer av råvarer og kunnskap blitt funnet, nedskrevet og gjort tilgjengelig.

Vår filosofi

Så lenge dyra lever skal de ha det godt. De skal ha et trivelig og rikt liv på sine premisser. Til gjengjeld gir dyra oss masse god, kortreist og sunn mat.