Gratis levering mellom Uvdal og Oslo i hele 2024

Se alle bøndene

Spikketrå Gård

Velkommen til Spikketrå gård, drevet av Atle og Gro siden 2015. Hos oss finner du idyllisk turterreng og tradisjonelt sauehold, med dyr som beiter fritt på Hardangervidda. Vi tilbyr lam og sauekjøtt rett fra beitet. 

Historien

Spikketrå ble kjøpt av lensmann Peter Bøchman i 1844. Peter satte opp tilbygget på gamlestua, med «arresten» i ett av rommene i 2. etg. Gamlestua er fredet, og ble totalrestaurert og ferdigstilt i 2017.

Gården har vært i familien siden den gang, og nå er det 6. generasjon som driver den. Hos oss er det flere gamle bygninger med sin historie og funksjon. Primærdriften på gården er sau, men vi har også noen kuer.

Gårdsdrifta

Atle og Gro driver gården i dag. Gro er odelsjente og overtok gården i 2015. Foreldrene til Gro bor i kår i Gamlestua på gården og er gode hjelpere i hverdagen. Sau driften på gården har vært primer drift siden Gro sin bestefar bygde nytt fjøs i 1965.

Kvalitet fra vidda

Lam og sau fra Spikketrå får godt stell, og beiter fritt på Hardangervidda om sommeren. Der har saueflokkene egne områder med rikelig tilgang på vier, fjellrapp, gress og friskt vann.

Vi tilbyr lam og sauekjøtt direkte fra beitet. Du kan kjøpe hele og halve lam, grovpartert eller nedskjært og vakuumpakket. Fenalår, pinnekjøtt og spekepølse kan leveres på bestilling.

Opplev gården

Når du besøker oss, kan du delta i våre daglige gjøremål på gården. Dette inkluderer stell og fôring av dyr, oppsetting av gjerder, flytting av beitedyr, innhøsting av fôr, og mye mer av det vi gjør i hverdagen.