1. Hjem
  2. Hvem er vi?

En gjeng glade
fjellbønder fra Uvdal

Urda på Søre Brøstrud gård

Gro på Spikketrå gård

Anne Beate & Ole Petter på Søre Teigen gård

Mai Reidun på Nord Sønstebø gård

Anne Karin – Hardangervidda Opplevelser

Bak Uvdalsbonden står fem bønder og deres småbruk. Den flotte naturen og mattradisjonene i Uvdal inspirerer og forplikter. Derfor vil vi produsere mat med en driftsform som er best mulig for dyrene, naturen og matkvaliteten.

Vårt engasjement

Vi mener at jordbruk og husdyrbruk i fjellområdene er framtidsretta, og at det er viktig å produsere mat på norske ressurser. Vi liker å vite på hvilke bord dyra våre havner, og vil gjøre det enkelt å handle mat rett fra bonden.

Uvdals lange tradisjoner

I Uvdal og Numedal kan historien tas, luktes og smakes på. I tillegg til flere bevarte middalderbygninger enn noe annet dalføre i norge, var området i mange hundre år et av de viktigste knutepunktene mellom øst og vest.

Tradisjonsmaten i Uvdal eksisterte lenge fra beboer til beboer og kjøkken til kjøkken. Men i senere tid har et kulinarisk skattekammer av råvarer og kunnskap blitt funnet, nedskrevet og gjort tilgjengelig for alle.

Hvordan jobber vi?

Dyrevelferd

Besøk oss på gården eller i naturen

Gårdsbesøk og opplevelser

Lokal foredling

Personlige relasjoner

Lokalmat produsert til deg

Bestill råvarer Overnatting og gårdsbesøk

Hjem
Råvarer
Opplevelser
Overnatting
Bøndene
Spørsmål og svar
Vilkår og betingelser
Kontakt oss

  1. Hjem
  2. Hvem er vi?

En gjeng glade
fjellbønder fra Uvdal

Våre bønder

Urda på Søre Brøsterud

Gro på Spikketrå gård

Anne Beate & Ole Petter – Søre Teigen

Mai Reidun på Nord Sønstebø

Anne Karin – Hardangervidda Opplevelser

Bak Uvdalsbonden står fem bønder og deres
gårder. Den flotte naturen og mattradisjonene
i Uvdal inspirerer og forplikter. Derfor vil vi
produsere mat med en driftsform som er best
mulig for dyrene, naturen og matkvaliteten.

Vårt engasjement

Vi mener at jordbruk og husdyrbruk i fjellområdene er framtidsretta, og at det er viktig å produsere mat på norske ressurser. Vi liker å vite på hvilke bord dyra våre havner, og vil gjøre det enkelt å handle mat rett fra bonden.

Uvdals lange tradisjoner

I Numedal kan historien tas, luktes og smakes på. I tillegg til flere bevarte middalderbygninger enn noe annet dalføre i norge, var området i mange hundre år et av de viktigste knutepunktene mellom øst og vest.

Tradisjonsmaten i Uvdal eksisterte lenge fra beboer til beboer og kjøkken til kjøkken. Men i senere tid har et kulinarisk skattekammer av råvarer og kunnskap blitt funnet, nedskrevet og gjort tilgjengelig for alle.

Hvordan jobber vi?

Vår filosofiDyra gir oss masse god mat. Derfor må vi gi dem et godt liv!Vi har dyra våre for at de skal gi oss kalver, lam og lamaføll. Som igjen skal gi oss masse god mat. Vårt mål er at så lenge dyra lever, skal de ha det godt. De skal ha et trivelig liv. Ikke bare overleve og vokse, men ha et rikt liv på sine premisser.

Besøk oss på gården eller i naturen

Gårdsbesøk og opplevelser

Lokal foredling

Personlige relasjoner

Lokalmat produsert til deg

Bestill råvarer Overnatting og gårdsbesøk

Uvdalsbonden AS | Org.nr: 924 913 509
Kyllesdalsvegen 30, 3632 Uvdal