1. Hjem
  2. Hvem er vi?

En gjeng glade
fjellbønder fra Uvdal

Bak Uvdalsbonden står fem bønder og deres småbruk. Den flotte naturen og mattradisjonene i Uvdal inspirerer og forplikter. Derfor vil vi produsere mat med en driftsform som er best mulig for dyrene, naturen og matkvaliteten.

Våre bønder

Urda på Søre Brøstrud

Gro på Spikketrå

Anne Beate på Søre Teigen

Mai Reidun på Nord Sønstebø

Anne Karin hos Hardangervidda Opplevelser

Vårt engasjement

Jordbruk og husdyrbruk i fjellområdene er framtidsretta, og vi mener at det er viktig å produsere mat på norske ressurser. Vi liker å vite hvilke bord dyra våre havner på og ønsker å gjøre det enkelt å handle mat rett fra bonden.

Uvdals lange tradisjoner

I Uvdal kan historien tas, luktes og smakes på. I tillegg til flere bevarte middelalderbygninger enn noe annet dalføre i Norge, var området i mange hundre år et av de viktigste knutepunktene mellom Øst- og Vestlandet.

Tradisjonsmaten i Uvdal eksisterte lenge fra kjøkken til kjøkken gårdene imellom, men i senere tid har et kulinarisk skattekammer av råvarer og kunnskap blitt funnet, nedskrevet og gjort tilgjengelig.

Vår filosofi

Så lenge dyra lever skal de ha det godt. De skal ha et trivelig og rikt liv på sine premisser.

Til gjengjeld gir dyra oss masse god, kortreist og sunn mat.

Bestill råvarer Overnatting
  1. Hjem
  2. Hvem er vi?

En gjeng glade
fjellbønder fra Uvdal

Bak Uvdalsbonden står fem bønder og deres
gårder. Den flotte naturen og mattradisjonene
i Uvdal inspirerer og forplikter. Derfor vil vi
produsere mat med en driftsform som er best
mulig for dyrene, naturen og matkvaliteten.

Våre bønder

Urda på Søre Brøstrud

Gro på Spikketrå

Anne Beate på Søre Teigen

Mai Reidun på Nord Sønstebø

Anne Karin hos Hardangervidda Opplevelser

Vårt engasjement

Jordbruk og husdyrbruk i fjellområdene er framtidsretta, og vi mener at det er viktig å produsere mat på norske ressurser. Vi liker å vite hvilke bord dyra våre havner på og ønsker å gjøre det enkelt å handle mat rett fra bonden.

Uvdals lange tradisjoner

I Uvdal kan historien tas, luktes og smakes på. I tillegg til flere bevarte middelalderbygninger enn noe annet dalføre i Norge, var området i mange hundre år et av de viktigste knutepunktene mellom Øst- og Vestlandet.

Tradisjonsmaten i Uvdal eksisterte lenge fra kjøkken til kjøkken gårdene imellom, men i senere tid har et kulinarisk skattekammer av råvarer og kunnskap blitt funnet, nedskrevet og gjort tilgjengelig.

Vår filosofi

Så lenge dyra lever skal de ha det godt. De skal ha et trivelig og rikt liv på sine premisser.

Til gjengjeld gir dyra oss masse god, kortreist og sunn mat.

Bestill råvarer Overnatting
Uvdalsbonden AS | Org.nr: 924 913 509 Kyllesdalsvegen 30, 3632 Uvdal