Gratis levering mellom Uvdal og Oslo i hele 2024

Se alle bøndene

Nord Sønstebø

Mai Reidun og Staale driver Nord Sønstebø, og har en angusbesetning som beiter i høyfjellet, ca 1000 – 1300 moh. Hjemme på gården bor lamaflokken. På gården står gressfôret kjøttproduksjon i fokus – uten bruk av importerte råvarer.

Historien

Det hele startet med at Mai Reidun overtok melkekuene etter hennes bestefar i 1981, da han ble pensjonist. Vi drev melkebruket en stund, men da driftsbygningen trengte vedlikehold, bestemte vi oss for å satse på sauer – frem til 2006. Staale har drevet med storfe av rasen Aberdeen Angus siden 1986, og dette er nå hovednæring på gården.

Gårdsdrifta

Tilreisende og fastboende tilbys unikt marmorert anguskjøttet som er produsert på urterikt fjellbeite.

I tillegg til storfe har vi også en lamaflokk på gården. Lamaer er sosiale vesner, og integreres godt med de andre dyra på gården. 

Vi tilbyr spekemat og spekepølser, samt andre produkter av lamakjøtt.